Skip to content

جدیدترین نوشته ها برقتو

برق سبز چیست؟ کدام صنایع مشمول برق سبز میشوند؟

برق سبز چیست؟ صنایع مشمول خرید برق سبز

Posted byبرقتو
تیر 1403

به انرژی الکتریکی تولیدشده از منابع انرژی تجدیدپذیر، برق سبز گفته می‌شود که استفاده از آن از لحاظ اقتصادی و زیست‌محیطی مزایای زیادی دارد. برقتو در این گزارش به بررسی نکاتی درباره برق سبز و نحوه خرید آن پرداخته است.

ما به التفاوت اجرای مقررات چیست؟

مابه التفاوت اجرای مقررات در قبض برق چیست؟

Posted byبرقتو
خرداد 1403

مشترکان صنعتی در صورت مصرف برق بیش از یک مگاوات، باید مازاد آن را از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تامین کنند تا مشمول جریمه نشوند. نحوه محاسبه بهای مازاد برق در این گزارش کاماپرس توضیح داده شده است.